Miljöpolicy

Vår verksamhet har en påverkan på vår omgivande miljö, både för människor och natur. Därför arbetar vi målmedvetet och verkar för ständiga förbättringar för att minska denna påverkan och förebygga föroreningar av miljön, genom att:

-Vara sparsamma med energi och andra resurser
– I första hand välja produkter och tjänster som har så låg miljöbelastning som möjligt
– Föra en dialog med och informera våra leverantörer om vad vi vill uppnå
– Arbeta för att nå våra uppsatta mål och att ständigt förbättra dessa
– Informera och engagera våra medarbetare till att hitta miljöanpassade lösningar
– Tillhandahålla miljömärkta alternativ för våra produkter om möjligt